Monthly Archives: March 2011

Գ. Վ. Չիչերինի և Լ. Մ. Կարախանի հեռագիրը Թիֆլիսում գերմանական հյուպատոսին

«Հայաստանը միջազգային դիվանագիտության և սովետական արտաքին քաղաքականության փաստաթղթերում (1818-1923)», պրոֆ. Ջ. Ս. Կիրակոսյան

{433}
13 ապրիլի, 1918 թ.
Թուրքական բանակն առաջ է շարժվում դեպի Բաթում, Կարս, Արդահան, ավերելով երկիրը և ոչնչացնելով գյուղացիական բնակչությանը։ Հայերի հետագա ճակատագրի համար պատասխանատվությունն ընկնում է Գերմանիայի վրա, որովհետև նրա պնդմամբ էլ հենց ռուսական զորքերը դուրս բերվեցին հայկական մարզերից, և այժմ Գերմանիայից է կախված թուրքական բանակի ետ պահումը վրեժի ու չարության հողի վրա ծագող սովորական էքսցեսներից։
Continue reading

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Մի կողմից Ռուսաստանի և մյուս կողմից Գերմանիայի, Ավստրո-Հունգարիայի, Բուլղարիայի և Թուրքիայի միջև կնքված հաշտության պայմանագրին հարակից ռուս-թուրքական լրացուցիչ պայմանագիր

«Հայաստանը միջազգային դիվանագիտության և սովետական արտաքին քաղաքականության փաստաթղթերում (1818-1923)», պրոֆ. Ջ. Ս. Կիրակոսյան

{430}
Թարգմանություն ռուսերենից
3 մարտի, 1918 թ.
Քանի որ այսօր մի կողմից Ռուսական Հանրապետության և մյուս կողմից Օսմանյան կայսրության, Գերմանիայի, Ավստրո–Հունգարիայի և Բուլղարիայի միջև Բրեստ-Լիտովսկում ստորագրված հաշտության կոլեկտիվ պայմանագրի որոշ հոդվածներ նախատեսում են պայմանավորվող շահագրգռված պետությունների միջև հատուկ համաձայնագրերի կնքում, ապա Ռուսական Հանրապետության Լիազոր Ներկայացուցիչները, որոնք են`
Continue reading

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Հաշտության պայմանագիր, ստորագրված Բրեստ-Լիտովսկում մի կողմից Ռուսաստանի և մյուս կողմից՝ Գերմանիայի, Ավստրո-Հունգարիայի, Բուլղարիայի և Թուրքիայի միջև

«Հայաստանը միջազգային դիվանագիտության և սովետական արտաքին քաղաքականության փաստաթղթերում (1818-1923)», պրոֆ. Ջ. Ս. Կիրակոսյան
{424}

Թարգմանություն ռուսերենից
3 մարտի, 1918թ.
Մի կողմից Ռուսաստանը և մյուս կողմից՝ Գերմանիան, Ավստրո֊Հունգարիան, Բուլղարիան ու Թուրքիան, համաձայնվելով վերջ դնել պատերազմական վիճակին և որքան հնարավոր է շուտ ավարտել հաշտության բանակցությունները, որպես լիազոր ներկայացուցիչներ են նշանակել.
Continue reading

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Բրեստ-Լիտովսկում հաշտության կոնֆերանսի նիստում ռուսական հաշտության պատվիրակության հրապարակած դեկլարացիան

«Հայաստանը միջազգային դիվանագիտության և սովետական արտաքին քաղաքականության փաստաթղթերում (1818-1923)», պրոֆ. Ջ. Ս. Կիրակոսյան
{420}

Թարգմանություն ռուսերենից
3 մարտի, 1918 թ.
Ռուսական Հանրապետության Բանվորա֊Գյուղացիական կառավարությունը, պատերազմի դադարեցման մասին արդեն հայտարարած և իր բանակները զորացրած Ռուսաստանի վրա գերմանական զորքերի հարձակման պատճառով հարկադրված լինելով ընդունել Գերմանիայի ներկայացրած վերջնագիրը, փետրվարի 24 (11)֊ին հայտարարել է, որ ընդունում է վերջնագիրը և մեզ իբրև պատգամավորներ ուղարկել է բռնի կերպով մեր վզին փաթաթած այդ պայմաններն ստորագրելու համար։
Continue reading

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Սովետների համառուսաստանյան 3-րդ համագումարի ընդունած բանաձևը ազգային հարցի բնագավառում Ժողովրդական կոմիսարների սովետի քաղաքականության մասին

«Հայաստանը միջազգային դիվանագիտության և սովետական արտաքին քաղաքականության փաստաթղթերում (1818-1923)», պրոֆ. Ջ. Ս. Կիրակոսյան
{419}

Թարգմանություն ռուսերենից
15(28) հունվարի/1918 թ.

Բանվորների, Զինվորների և Գյուղացիների Սովետների Դեպուտատների Համառուսաստանյան համագումարը ողջունում և լիովին հավանություն Է տալիս Ժողովրդական Կոմիսարների կառավարության ազգային քաղաքականությանը, որն ուղղված Է
Continue reading

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Ժողովրդական կոմիսարների Սովետի դեկրետը «Թուրքահայաստանի» մասին

«Հայաստանը միջազգային դիվանագիտության և սովետական արտաքին քաղաքականության փաստաթղթերում (1818-1923)», պրոֆ. Ջ. Ս. Կիրակոսյան
{418}

31 դեկտեմբերի, 1917 թ.

Ժողովրդական Կոմիսարների Սովետը հայտարարում է հայ ժողովրդին, որ Ռուսաստանի Բանվորական և Գյուղացիական կառավարությունը պաշտպանում է Ռուսաստանի կողմից օկուպացված «Թուրքահայաստանի» հայերի ազատ ինքնորոշման իրավունքը՝ ընդհուպ մինչև լիակատար անկախություն։
Continue reading

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Ակտ դեմարկացիոն գծերի մասին

«Հայաստանը միջազգային դիվանագիտության և սովետական արտաքին քաղաքականության փաստաթղթերում (1818-1923)», պրոֆ. Ջ. Ս. Կիրակոսյան

{416}
(Ռուսական և թուրքական բանակների միջև 1917 թ. դեկտեմբերի 5 (18)֊ին (1333 թ. դեկտեմբերի 18-ին) կնքված զինադադարի պայմանագրի հավելվածը)

Կովկասյան-Թուրքական ռազմաճակատում գործող ռուսական և թուրքական բանակների միջև կնքված զինադադարի պայմանագրի վեցերորդ հոդվածի համաձայն պայմանավորվող կողմերի միջև զինադադարի գործողության ժամանակամիջոցի համար սահամանվում են հետևյալ դեմարկացիոն գծերը`
Continue reading

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Զինադադարի պայմանագիր պատերազմի կովկասյան-թուրքական ճակատում գործող ռուսական և թուրքական բանակների միջև*

«Հայաստանը միջազգային դիվանագիտության և սովետական արտաքին քաղաքականության փաստաթղթերում (1818-1923)», պրոֆ. Ջ. Ս. Կիրակոսյան

{412}
Թարգմանություն ռուսերենից
Պատերազմի Կովկասյան-Թուրքական ճակատում գործող ռուսական և թուրքական բանակների միջև շուտափույթ երկու պատերազմող կողմերի համար պատվավոր հաշտություն ձեռք բերելու նպատակով կնքվում է հետևյալ պայմանագիրը պատերազմական գործողությունները դադարեցնելու մասին։
Continue reading

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Ռուսաստանի ժողովուրդների իրավունքների դեկլարացիան

«Հայաստանը միջազգային դիվանագիտության և սովետական արտաքին քաղաքականության փաստաթղթերում (1818-1923)», պրոֆ. Ջ. Ս. Կիրակոսյան

{410}

Թարգմանություն ռուսերենից
2/15 նոյեմբերի, 1917 թ.
Բանվորների և գյուղացիների Հոկտեմբերյան հեղափոխությունն սկսվեց ազատագրման ընդհանուր դրոշի տակ։
Ազատագրվում են գյուղացիները կալվածատերերի իշխանությունից, որովհետև այլևս չկա հողի կալվածատիրական սեփականություն — այն վերացված է։ Ազատագրվում են զինվորներն ու նավաստիները ինքնակալական գեներալների իշխանությունից, որովհետև գեներալներն այսուհետև կլինեն ընտրովի և փոխարինելի։ Ազատագրվում են բանվորները կապիտալիստների քմահաճույքներից և կամայականություններից, որովհետև այսուհետև գործարանների և ֆաբրիկաների նկատմամբ կսահմանվի բանվորների հսկողություն։ Բոլոր կենդանի և կենսունակ մարդիկ ազատագրվում են ատելի կապանքներից։
Continue reading

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Դեկրետ հաշտության մասին, ընդունված՝ բանվորական, զինվորական ու գյուղացիական սովետների 2-րդ համառուսաստանյան համագումարի կողմից

«Հայաստանը միջազգային դիվանագիտության և սովետական արտաքին քաղաքականության փաստաթղթերում (1818-1923)», պրոֆ. Ջ. Ս. Կիրակոսյան

{407}

1917 թ. հոկտեմբերի 26-ին
Հոկտեմբերի 24 — 25֊-ի հեղափոխության ստեղծած և բանվորների զինվորների ու գյուղացիների դեպուտատների սովետների վրա հենվող բանվորական և գյուղացիական կառավարությունն առաջարկում է բոլոր պատերազմող ժողովուրդներին և նրանց կառավարություններին՝ անհապաղ բանակցություններ սկսել արդարացի դեմոկրատական հաշտության մասին։
Continue reading

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS