Monthly Archives: October 2011

Armenian Patriarch’s official entry into basilica (Church of the Holy Sepulchre, Jerusalem, 1941)

Armenian Patriarch's official entry into basilica (Church of the Holy Sepulchre, Jerusalem, 1941)

Armenian Patriarch's official entry into basilica (Church of the Holy Sepulchre, Jerusalem, 1941)

Source: Library of Congress. http://www.loc.gov

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

ԵՂԻՇԵ

ԵՂԻՇԵ, սուրբ Եղիշե (մոտ 410–415-ի միջև – մոտ 470–475-ի միջև), մատենագիր, պատմիչ, իմաստասեր, աստվածաբան, վարդապետ, ազգային ազատագրական պայքարի գաղափարախոս, Հայ առաքելական եկեղեցու տոնելի սուրբ, առաջին թարգմանիչներից: Սահակ Ա Պարթևի ու Մեսրոպ Մաշտոցի կրտսերագույն աշակերտներից: Նրանց հիմնադրած դպրոցներում հայերենի հետ սովորել է հունարեն, ասորերեն և պարսկերեն լեզուները: Continue reading

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Greek and Armenian refugee children from Anatolia, near Athens, Greece

Greek and Armenian refugee children from Anatolia, near Athens, Greece

Greek and Armenian refugee children from Anatolia, near Athens, Greece

Source: Library of Congress. http://www.loc.gov

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

ԵՂԻՇԵ

ԵՂԻՇԵ, I–II դարերի վկա, նահատակ: Թադեոս առաքյալի աշակերտներից: Քրիստոսի 72 առաքյալներից մեկը, որը Եվստաթեոս առաքյալի հետ ուղեկցել է Թադեոս առաքյալին` նրա քարոզչական շրջագայության ժամանակ: Թադեոսի նահատակությունից հետո Երուսաղեմի առաջին պատրիարք Հակոբոսը Եղիշեին ձեռնադրել է Արտազի եպիսկոպոս և ուղարկել Թադեոսի վիճակ (Արտազ): Նահատակվել է Աղվանքում:

Քրիստոնյա Հայաստան հանրագիտարան

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

ԵՂԻԱԶԱՐ Ա ԱՅՆԹԱՊՑԻ

ԵՂԻԱԶԱՐ Ա ԱՅՆԹԱՊՑԻ, Հռոմկլայեցի (1612 – 8.8.1691, Էջմիածին, ամփոփվել է Ս. Գայանե եկեղեցու գավթում), Ամենայն հայոց կաթողիկոս 1681-ից: Հաջորդել է Հակոբ Դ Ջուղայեցուն: 1641-ին ձեռնադրվել է վարդապետ, 1647-ից` եպիսկոպոս, Արղնիի վանքի առաջնորդ: 1649-ից` Երուսաղեմի, 1651-ից` Կ. Պոլսի հայոց պատրիարք (1652-ին հրաժարվել է), 1657-ին` Երուսաղեմի պատրիարքական փոխանորդ: Continue reading

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

ԵՂԻԱ Ա ԱՐՃԻՇԵՑԻ

ԵՂԻԱ Ա ԱՐՃԻՇԵՑԻ [ծ. թ. անհտ, Արճեշ ավան (Մեծ Հայքի Աղիովիտ գավառ) – 717, ամփոփվել է Դվինում], Ամենայն հայոց կաթողիկոս 703-ից: Հաջորդել է Սահակ Գ Ձորոփորեցուն: Եղել է Բզնունիների նախարարական տան եպիսկոպոսը: Վերանորոգել է Դվին քաղաքի եկեղեցիները, հայրապետանոցը: Եղիա Ա Արճիշեցու օրոք, հայոց իշխան Սմբատ Բյուրատյան Բագրատունու գլխավորությամբ, հայկական զորաբանակի և Հայաստանը նվաճած արաբների միջև 703-ին տեղի է ունեցել Վարդանակերտի, 705-ին` Դրաշպետի ճակատամարտերը: Արաբները, վախենալով հայերի նոր ապստամբությունից, 705-ին խաբեությամբ հայ նախարարներին հավաքել են Նախիջևանի և Խրամ գյուղի եկեղեցիներում ու ողջակիզել: 705 թվականը կոչվել է «Կրակի տարի»: Continue reading

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Armenian refugees from Istanbul, Rodosto, Thrace

Armenian refugees from Istanbul, Rodosto, Thrace

Armenian refugees from Istanbul, Rodosto, Thrace

Source: Library of Congress. http://www.loc.gov

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՏՈՆԵՐ

ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՏՈՆԵՐ, եկեղեցական տոների մաս կազմող, եկեղեցու անվամբ կատարվող և նրան նվիրված տոներ: Եկեղեցու տոն կատարելը հայոց համար հատուկ արարողություն է: Եկեղեցին հայկական եկեղեցական Տոնացույցում դարձել է տոնելի` որպես աստվածային հաստատություն և Քրիստոսի փրկագործ տնօրինությունների արդյունք: Եկեղեցին, որի միջոցով քրիստոնյային հաղորդվում են ճշմարտություններ, մատակարարվում խորհուրդներ, բաշխվում շնորհներ, տրվում մեղքերի թողություն, ընկալվում է իբրև քրիստոնեական մարմնի ամբողջություն, որի գլուխ Հիսուս Քրիստոսն է: Continue reading

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՀԱՅՐԵՐ

ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՀԱՅՐԵՐ, առաքինազարդ կյանքով ու վարքով հռչակված անձնավորություններ, որոնք եկեղեցու կողմից դասվել են սրբերի կարգը և ճանաչվել իբրև հավատի հիմնական սկզբունքների ճշմարիտ և ուղղափառ երաշխավորներ, Սուրբ Գրքի հեղինակավոր մեկնիչներ ու ավանդապահներ, եկեղեցու ծառայությանը նվիրված և եկեղեցական նվիրապետության պատասխանատու դեմքեր: Արդի իմաստով «եկեղեցական հայր» հասկացությունն առաջին անգամ օգտագործել է Վիկենտիոս Լիրինացին (V դ.): Նա Եկեղեցու հայրերին տարբերակել է եկեղեցական գրողներից և «եկեղեցական գրող» է կոչել քրիստոնեական այն մատենագիրներին, որոնք չունեն կյանքի սրբություն և ուղղափառ վարդապետություն: Հայրաբանության համար Եկեղեցու հայրերը եկեղեցական գրողներ են, որոնց թողած գրական ժառանգությունը կազմում է հայրաբանական գրականությունը: Continue reading

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

«Նարեկ» Մ. Եկմալյան «Պատարագ»

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS