Monthly Archives: June 2012

Հայաստանի մայրաքաղաքները. Արտաշատ: Լուսանկարներ

This gallery contains 8 photos.

Աղբյուր` Սերգեյ Վարդանյան, Հայաստանի մայրաքաղաքները, Երևան, 1995թ.

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Հայաստանի մայրաքաղաքները. Արտաշատ

The Capitals of Armenia

The Capitals of Armenia

Հայաստանի մայրաքաղաքները. Արտաշատ

Աղբյուր`
Սերգեյ Վարդանյան,
Հայաստանի մայրաքաղաքները, Երևան, 1995թ.

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Հայաստանի մայրաքաղաքները. Երվանդաշատ: Լուսանկարներ

This gallery contains 5 photos.

Աղբյուր` Սերգեյ Վարդանյան, Հայաստանի մայրաքաղաքները, Երևան, 1995թ.

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Հայաստանի մայրաքաղաքները. Երվանդաշատ

The Capitals of Armenia

The Capitals of Armenia

Հայաստանի մայրաքաղաքները. Երվանդաշատ

Աղբյուր`
Սերգեյ Վարդանյան,
Հայաստանի մայրաքաղաքները, Երևան, 1995թ.

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

ՃԳՆԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՃԳՆԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, ճգնակեցություն, հասարակությունից առանձնացած որոշակի ապրելաձև, որի նպատակն է զսպել և սահմանափակել մարդկային բնության մարմնավոր մղումներն ու հակումները հանուն հոգևոր և բարոյական կատարելագործման: Ճ. զատորոշվում է անապատականությունից: Վերջինս նաև հոգևոր ընդդիմություն է հասարակության մեջ առկա մերժելի երևույթներին, մինչդեռ Ճ. հոգևոր ներանձնական կյանքի մի ճանապարհ է և ենթադրում է հոգևոր մաքրագործմամբ ու կենտրոնացումով հաղորդակցում Աստծո հետ: Continue reading

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

ՃԱՌԸՆՏԻՐ

ՃԱՌԸՆՏԻՐ, Տոնական (լատ. Homeliaire), ճառերի ընտրանի, ժողովածու. բովանդակում է ճառեր, քարոզներ, մեկնողական երկերից քաղված առանձին հատվածներ, աղոթքներ, տեսիլքներ, վարքեր, վկայաբանություններ, պատմագրական գործերից բերված առանձին հատվածներ, թղթեր (նամակներ), կանոններ, զրույցներ ևն: Նախապես կոչվել է Տոնական, քանի որ ամփոփել է համաքրիստ., ինչպես նաև հայ սրբերի վկայաբանությունները՝ համակարգված ըստ քրիստ. տոների: Continue reading

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

ՃԱՌ

ՃԱՌ (հուն. – հոմիլիա), մատենագրական տեսակ: V դ. սրան համարժեք է եղել նաև «թարգմանություն» բառը, որ ունեցել է «զրույց», «քարոզ», «բեմասացություն» իմաստը: Այս իմաստով է այն կիրառվել Անկյուրիայի Ա և Լավոդիկեի եկեղեցաժողովների ԺԹ հոդվածներում: Ճ. ունի հրեական ծագում: Սինագոգներում սրբազան մատյաններից օրվա խորհրդին պատշաճող հատվածը ընթերցելուց հետո քարոզիչը պարզ բարոյաբան. զրույցով մեկնաբանել է այդ հատվածը: Continue reading

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

ՃԱՇՈՑ

ՃԱՇՈՑ, Տոնամակ, Տոնանամակ, Հայ առաքելական եկեղեցու ծիսամատյան: Ճ-ի բովանդակությունը Տերունի տոների տարեկան տոնակարգի սահմանումն է՝ համապատասխան ընթերցվածներով: Պարունակում է կեսօրվա («ճաշու») ժամերգության ընթերցվածները և երգասացությունները: Ճ-ի նախն. կազմավորումն ավանդաբար կապվում է Երուսաղեմի առաջին եպիսկոպոս Հակոբոս Տյառնեղբոր (I դ.) և Կյուրեղ Երուսաղեմացու անունների հետ: Continue reading

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Армяне в Баку. Медицина. Здравоохранение

“Республика Армения”, 4 марта, 1992г.

РАЗГОВОР о деятельности врачей-армян непосредственно в Баку, об их огромном, весомом и значительном вкладе в становление и развитие медицины и здравоохранения в соседней республике лучше всего начать с личности Давида Арутюновича Ростомяна. «В первой половине прошлого столетия, — пишет в своем исследовании «История медицины в Армении с древнейших времен до наших дней» Л. А. Оганесян, — в русской Армении, как и во всем Закавказье, дипломированные врачи насчитывались единицами. В первую очередь нами должен быть назван врач Давид Арутюнович Ростомян». Ростомян родился в Тифлисе в 1815 г. Медицинское образование получил в Москве, окончив медицинский факультет Московского университета в 1840 г. По окончании курса Ростомян получил должность врача в губернском правлении в Баку и в этой должности оставался до конца своей жизни. Continue reading

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS