Monthly Archives: July 2012

Բագրատունյաց թագավորության ամրապնդումը և զարգացումը

Աղբյուր` Հայ ժողովրդի պատմություն, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, հատոր III, Երևան, 1976թ.: Նյութը ներկայացվում է որոշ կրճատումներով:

Աշոտ Ա-ը, ինչպես և նրա հաջորդ Սմբատ Ա-ը ջանք չէին խնայում, որպեսզի իրենց թագավորական իշխանությանը ենթարկվի ամբողջ Հայաստանը։ Սակայն դրան մեծապես խանգարում էին ֆեոդալական ժառանգական հողատիրության ձևավորման վրա հիմնված մեծ ու փոքր իշխանությունների անջատողական ձգտումները, ինչպես և արտաքին թշնամի ուժերը։ Աշոտ Ա-ի օրոք, երբ պայքարը հիմնականում ընթանում էր հայ պետականության վերականգնման և ամրացման ուղղությամբ, ֆեոդալական անջատական ձգտումներն ու պայքարը ցայտուն դրսևորումներ չունեցան, քանի որ դեռևս շարունակվում էր կռիվը իշխանական տոհմերի ներսում՝ նրանց առանձին ճյուղերի տիրույթների սահմանները, նույնիսկ սրի ուժով, որոշելու համար։ Այդպիսին էր դրությունը Սյունիքում, մանավանդ Վասպուրականում, որտեղ այդ պայքարի զոհը դարձավ Աշոտ թագավորի փեսա Դերենիկը։ Աշոտ Ա-ը միջամտում էր թե մեկ, թե մյուս նահանգի գործերին՝ որպես Հայաստանի թագավոր և գերագույն տեր։ Continue reading

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Baker standing in front of the “American Bakery” which displays signs in Armenian, Ladino

Baker standing in front of the "American Bakery" which displays signs in Armenian, Ladino (in Hebrew characters), English, Ottoman Turkish, Greek and Russian with samples of bread attached to the mullions, Ortaköy, Istanbul, Turkey

Baker standing in front of the “American Bakery” which displays signs in Armenian, Ladino (in Hebrew characters), English, Ottoman Turkish, Greek and Russian with samples of bread attached to the mullions, Ortaköy, Istanbul, Turkey. 1922 June.

Source: www.loc.gov

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Church of Holy Sepulchre and surroundings

Church of Holy Sepulchre and surroundings. Sepulchre Church. Easter crowds on roof awaiting "Holy Fire"

Church of Holy Sepulchre and surroundings. Sepulchre Church. Easter crowds on roof awaiting “Holy Fire”

Source: www.loc.gov

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Հայաստանի մայրաքաղաքները. Վաղարշապատ: Լուսանկարներ

This gallery contains 24 photos.

Աղբյուր` Սերգեյ Վարդանյան, Հայաստանի մայրաքաղաքները, Երևան, 1995թ.

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Հայաստանի մայրաքաղաքները. Տիգրանակերտ: Լուսանկարներ

Աղբյուր` Սերգեյ Վարդանյան,
Հայաստանի մայրաքաղաքները, Երևան, 1995թ.

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Հայաստանի մայրաքաղաքները. Վաղարշապատ

The Capitals of Armenia

The Capitals of Armenia

Հայաստանի մայրաքաղաքները. Վաղարշապատ

Աղբյուր`
Սերգեյ Վարդանյան,
Հայաստանի մայրաքաղաքները, Երևան, 1995թ.

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Հայաստանի մայրաքաղաքները. Տիգրանակերտ

The Capitals of Armenia

The Capitals of Armenia

Հայաստանի մայրաքաղաքները. Տիգրանակերտ

Աղբյուր`
Սերգեյ Վարդանյան,
Հայաստանի մայրաքաղաքները, Երևան, 1995թ.

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Հայկական պետականության վերականգնումը 9-րդ դարում

Հայկական պետականության վերականգնման նախադրյալների առաջացումը

Աղբյուր` Հայ ժողովրդի պատմություն, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, հատոր III, Երևան, 1976թ.: Նյութը ներկայացվում է որոշ կրճատումներով:

Արաբական խալիֆայությունը, որը միջին դարերի համաշխարհային հզոր տերություններից մեկն էր, IX դարում սկսեց թուլանալ և դեպի անկում ընթանալ։ Խալիֆայությունը զուրկ էր տնտեսական միասնական հիմքից, նրան ենթակա երկրները գտնվում էին զարգացման տարբեր մակարդակի վրա և իրար հետ տնտեսական սերտ կապեր չունեին։ Տարբեր լեզու, դավանանք և տարբեր շահեր ունեցող ժողովուրդների բռնի միավորումը մի ընդարձակածավալ պետության մեջ, կայուն և շատ երկարատև լինել չէր կարող։ Continue reading

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Թորոս իշխան

Թորոս իշխան

Աղբյուր`
Վ. Փափազեան, Թորոս իշխան, Բաքու, 1910թ.

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS