Monthly Archives: March 2013

Թորոս Ռոսլին. Ծնունդ

Ծնունդ. Նկ. Թորոս Ռոսլին, 1267-68թթ.
Рождество, худ. Торос Рослин, 1267-68гг.
Nativity. Painter Toros Roslin, 1267-1268
Աղբյուր`Լևոն Չուգասզյան. Թորոս Ռոսլին

Թորոս Ռոսլին. Ծնունդ

Թորոս Ռոսլին. Ծնունդ

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Հերոդոտոսի վկայությունները Հայաստանի մասին

157

Հերոդոտոսը հին հունական պատմագրության ամենաականավոր դեմքն է և իրավամբ վաստակել է «պատմահայր» պատվատիտղոսը: Ծնվել է մոտ մ.թ.ա. 484 թվականին, Փոքր Ասիայի հարավ-արևմուտքում գտնվող Հալիկառնաս քաղաքում: Վաղ հասակից պայքարել է բռնապետական կարգերի դեմ, որի պատճառով հալածվել է և ստիպված լքելով հայրենի քաղաքը՝ բնակություն հաստատել Սամոս կղզում: Մի քանի տարի նա ապրել է նաև Աթենքում, որտեղ մերձեցել է Պերիկլեսին ու Սոֆոկլեսին: Ենթադրվում է, որ Հերոդոտոսը մահացել է Աթենքում, մոտավորապես 431—425 թվականների միջև: Continue reading

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Աքեմենյան Պարսկաստանի դեմ հայ ժողովրդի պայքարի արտացոլումը Բեհիստունյան արձանագրության մեջ

153

Բեհիստունյան (կամ բիսեթունյան, բիստունյան) արձանագրությունը հայ ժողովրդի հնագույն պատմության կարևորագույն սկզբնաղբյուրներից մեկն է: Այն փորագրված է Բեհիստուն բարձրադիր ժայռի վրա՝ ներկայիս Քերմանշահ քաղաքից ոչ հեռու և հանդիսանում է հին պարսկական սեպագիր արձանագրություններից մեծագույնն ու կարևորագույնը: Այս արձանագրությունը թողել է պարսից Դարեհ I Վշտասպյան թագավորը (522—486)՝ իր իշխանության հենց սկգբին: Continue reading

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Տիգրան Երվանդյանի պայքարը Մարաստանի դեմ ըստ Մովսես Խորենացու

149

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅՈՑ, ԳԻՐՔ Ա

ԻԴ

ՏԻԳՐԱՆԻ ՄԱՍԻՆ, ԹԵ Ի՛ՆՉՊԵՍ ԷՐ ԱՄԵՆ ԲԱՆՈՎ

Բայց անցնենք այսուհետև գրելու Տիգրանի1 և նրա գործերի մասին։ Որովհետև սա մեր թագավորներից ամենահզորը և ամենախոհեմն էր և նրանց բոլորից քաջ։ Նա Կյուրոսին2 աջակից եղավ Մարաց3 իշխանությունը տապալելու, հույներին էլ ոչ քիչ ժամանակ նվաճելով4 իրեն հնազանդեցրեց, և մեր բնակության սահմաններն ընդարձակելով հասցրեց մինչև հին բնակության սահմանների ծայրերը, բոլոր իր ժամանակակիցներին նախանձելի եղավ, իսկ հետո եկողներիս ցանկալի թե՛ ինքը և թե՛ իր ժամանակը։ Continue reading

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Թորոս Ռոսլին. Գողգոթա բարձրանալը

Թորոս Ռոսլին. Գողգոթա բարձրանալը

Թորոս Ռոսլին. Գողգոթա բարձրանալը

Գողգոթա բարձրանալը. Նկ. Թորոս Ռոսլին, 1256թ.
Восхождение на Голгофу, худ. Торос Рослин, 1256г.
Christ on the Way to Golgotha, Painter Toros Roslin, 1256.
Աղբյուր`Լևոն Չուգասզյան. Թորոս Ռոսլին

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Հորիզոն, 1912թ.

Հորիզոն, 1912թ.

Հորիզոն, 1912թ.

Continue reading

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS