Tag Archives: 1945

Յալթայի խորհրդաժողով. փետրվար, 1945թ.

Share via email
Արմենակ Խանփերյանց

Արմենակ Խանփերյանց

Յալթայի խորհրդաժողով, փետրվար, 1945թ.
Կանգնածների մեջ աջից առաջինը` Արմենակ Խանփերյանց