Tag Archives: 1988

Из руин

Литературная газета, 26 июля, 1989г.

Литературная газета, 26 июля, 1989г.

Литературная газета, 26 июля, 1989г.

Фирма «Моулем» (Великобритания) строит школу для 400 ленинаканских ребятишек

Continue reading

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Մեծ մայրաքաղաքի վերջին գրչապետը

«Գարուն», թիվ 5, 1988թ.
Կարեն Մաթևոսյան

Ըստ վիմագիր արձանագրությունների, Անիում շինարարական վերջին իրագործումը Ս. Փրկիչ եկեղեցու գմբեթի նորոգումն էր 1342թ.: Դրանից հետո մարե՞ց քաղաքի ստեղծագործ զարկրակը: Անին դատարկվե՞ց, դադարե՞ց ապրելուց… Ոչ, բարբարոսների ճակատագրական հարվածներից նվաղած նախկին քաղաքամայրը դյուրությամբ անձնատուր չեղավ: Քաղաքից ճարահատյալ հեռացող հոծ զանգվածներից բացի կային անեցիներ, որոնց համար հարազատ օրրանը լքելը անքավելի մեղք էր: Եվ նրանք մնացին օտար կամայական իշխանության քաոսում:

Շարունակություն

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Զորի Բալայան. Կրակ

«Գարուն», թիվ 5, 1988թ.

Զորի Բալայան. Կրակ

Գարուն, թիվ 5, 1988թ.

Գարուն, թիվ 5, 1988թ.
Զորի Բալայանը և Ջոն Կիրակոսյանը

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Լուսանկարը` Միսաք Գասպարյանի

«Գարուն», թիվ 5, 1988թ.

Գարուն, թիվ 5, 1988թ.

Գարուն, թիվ 5, 1988թ.

Լուսանկարը` Միսաք Գասպարյանի

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Կեղծիքը ժողովուրդների բարեկամության թշնամին է

«Երեկոյան Երևան», 6 հոկտեմբերի, 1988թ.

Աշխատավորների ինտերնացիոնալ դաստիարակությունը մարքս-լենինյան գաղափարախոսության և սովետական հասարակարգի գլխավոր խնդիրներից մեկն է: Պատահական չէ, որ կոմունիստական կուսակցությունը մշտապես իր ուշադրության կենտրոնում է պահում այդ խնդիրը։ Սակայն ժողովուրդների իսկական բարեկամություն կարող է ստեղծվել ոչ թե բազմիցս ծամծմված ընդհանուր լոզունգներով, այլ անկեղծ ու ճշմարիտ հարաբերություններ հաստատելով, փոխադարձ ու իրական հարգանք սերմանելով ամեն մի ազգի մշակութային և պատմական արժեքների նկատմամբ, այդ արժեքների ճիշտ գնահատմամբ։ Continue reading

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Armenia

Time Monday, Nov. 28, 1988
By PAUL HOFHEINZ YEREVAN

Almost every day for five weeks, a group of Armenians had huddled in the winter chill in front of Moscow’s six-story Supreme Court building, slapping their arms against the sides of their brown fur coats to keep warm. Their breath burst forth in clouds of pale steam as they talked quietly to one another, discussing the fate of those on trial.
Continue reading

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

От ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР

11 декабря при подходе к аэропорту г. Ленинакан (Армянская ССР) потерпел катастрофу военно-транспортный самолет ИЛ-76. Погибли 9 членов экипажа и 70 военнослужащих, направлявшихся в Ленинакан для участия в ликвидации последствий землетрясения.
Continue reading

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

130 Died, Sakharov Says

November 26, 1988

The Soviet human-rights campaigner Andrei D. Sakharov asserted yesterday that more than 130 Armenians had been killed by Azerbaijani mobs in the city of Kirovabad during the spreading ethnic unrest in the southern Soviet republics of Armenia and Azerbaijan.
”With the authorities’ connivance, the murders, rapes and arsons are continuing now for a fifth day and are spreading to other cities and towns of Azerbaijan,” Mr. Sakharov said in a statement from Newton, Mass. Continue reading

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Armenia and Its Neighbors Only Diverge

By BILL KELLER
Published: September 11, 1988

YEREVAN, U.S.S.R.— ONE balmy evening several days ago on the plaza outside the city opera house, a group of Armenians were playing Yerevan’s favorite guessing game: What if Armenia broke off from the Soviet Union and declared its independence? One man argued that this would be suicide. Armenia is a Christian island semi-surrounded by Moslims, including the historically hostile Turks. Alone, Armenia would perish, he said. But look at Israel, retorted a university student. A few million Jews in a sea of Arabs, but strong and free. Armenia can do the same. This won a murmur of approval.
Continue reading

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

THE WORLD; Gorbachev Is Feeling the Heat From the South

March 6, 1988
By PHILIP TAUBMAN

MOSCOW— MIKHAIL S. GORBACHEV begins his fourth year as Soviet leader this week probably worried less about the state of the economy than the stability of the state.
The nationalist unrest that shook the southern republics of Azerbaijan and Armenia in the last two weeks was a powerful reminder that for all the talk of economic and spiritual decay in the Soviet Union, ethnic instability may be the greatest long-term threat to the future of the country.
Continue reading

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS